Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace
Class
Teacher
Classroom
Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace Jochová Petra
0
7:00 - 7:45
1
8:00 - 8:45
2
8:55 - 9:40
3
10:00 - 10:45
4
10:55 - 11:40
5
11:50 - 12:35
6
12:45 - 13:30
7
13:40 - 14:25
8
14:35 - 15:20
Mon
9.C AjJo
218
AJ
7.B celá
212
AJ
7.A celá
111
AJ
8.A AjJo
314
AJ
7.C celá
219
AJ
8.A KAJJ
219
KAJ
Tue
9.C AjJo
218
AJ
8.D AjJo
203
AJ
9.C KAJJ
218
KAJ
II.p
II.p
II.p
Suplovací pohotovost Poh
dozor šatna
Wed
8.A AjJo
314
AJ
7.C celá
219
AJ
7.A celá
111
AJ
8.B celá
204
KAJ
7.B celá
212
AJ
Thu
7.C celá
219
AJ
8.D AjJo
314
AJ
9.C AjJo
218
AJ
8.D KAJJ
201
KAJ
Fri
7.A celá
111
AJ
8.A AjJo
201
AJ
8.D AjJo
203
AJ
7.B celá
212
AJ
Ch1t
Ch1t
II.p
Suplovací pohotovost Poh
Powered by