Základní škola Zlín, Křiby 4788, příspěvková organizace
v
v

Změny v rozvrhu Monday 29. 5.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8
9.A Absc Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8
Jochová Petra Gre Mech Šen Sou Kom
Mikošková Romana Dob Pru .... .. Ned
Seidelmannová Šárka Pel Bra Gre Mech Žák Pav
Moravcová Kristýna Alexandra Pel Dob
Poláchová Adéla Jov Hus Fri Hol Sta
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Brázdová Lenka
3 supl. (Sei Absc) RJ 9.C 219 za odpadlou
Fiala Petr
před 6. hod dohled II. patro-Př  
Jochová Petra
1 odpadá AJ 9.A
Kolářová Michaela
6 supl. (Joch Absc) AJ 6.C 113 za odpadlou
Mechlová Jarmila
3 supl. (Joch Absc) AJ 6.B 112 za odpadlou
3 odpadá ČJ 9.A
5 supl. (Sei Absc) HV 6.C 63 za odpadlou
před 5. hod dohled II. patro-Př  
Nedbálková Karolína
7 supl. (Mir Absc) VV 9.B 214 za odpadlou
7 odpadá SH 9.A
Pavlůsek David
7 dozor jídelna  
Pelíšek Michal
2 supl. (Sei Absc) RJ 9.B 212 za odpadlou
6 supl. (Mok Absc) D 9.C 219 za odpadlou
Prusenovská Lea
3 supl. (Mir Absc) NJ 7.C 213 za odpadlou
před 4. hod dohled II. patro-Př  
Dobšová Tereza
2 supl. (Mir Absc) NJ 7.B 204 za odpadlou
2 odpadá M 9.A
7 dozor šatna  
Soukeníková Nela
5 supl. (Joch Absc) D 6.B 112 za odpadlou
8 odpadá Ch 9.A
Šenková Radka
4 supl. (Joch Absc) AJ 6.A 111 za odpadlou
4 odpadá 9.A
Fridrichová Pavla
3 supl. (Pol Absc) M 3.B 103 za odpadlou
Holíková Eliška
4 supl. (Pol Absc) ČJ 3.B 103 za odpadlou
Huslíková Dana
2 supl. (Pol Absc) ČJ 3.B 103 za odpadlou
Sťahlová Bohuslava
5 supl. (Pol Absc) TV 3.B TV1 za odpadlou
Žáková Edita
6 supl. (Sei Absc) HV 7.B 63 za odpadlou
Grebeň Michal
2 spojeno (Joch Absc) AJ 8.C (AjJo) 218
4 supl. (Sei Absc) HV 7.D 63 za odpadlou
před 7. hod dohled II. patro-Př  
Jochová Vendula
1 supl. (Pol Absc) Prv 2.C 8104 dohled
Změny v rozvrzích tříd
2.C
1 Prv 8104 supluje Jov (Pol)
3.B
2 ČJ 103 supluje Hus (Pol)
3 M 103 supluje Fri (Pol)
4 ČJ 103 supluje Hol (Pol)
5 TV TV1 supluje Sta (Pol)
6.A
4 AJ 111 supluje Šen (Joch)
6.B
3 AJ 112 supluje Mech (Joch)
5 D 112 supluje Sou (Joch)
6.C
5 HV 63 supluje Mech (Sei)
6 AJ 113 supluje Kom (Joch)
7.B
2 NJ 204 supluje Dob (Mir)
6 HV 63 supluje Žák (Sei)
7.C
3 NJ 213 supluje Pru (Mir)
7.D
4 HV 63 supluje Gre (Sei)
8.C
2 AJ AjJo 218 spojí Gre (Joch)
9.A
1. - 4. les., 6. les., 8. les., 7. les. Obecná absence třídy
9.B
2 RJ 212 supluje Pel (Sei)
7 VV 214 supluje Ned (Mir)
9.C
3 RJ 219 supluje Bra (Sei)
6 D 219 supluje Pel (Mok)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou